Toiminta-ajatuksemme

Päiväkodissa ei ole varsinaista ryhmäjakoa, vaan toiminta tapahtuu pienryhmissä niin, että eri-ikäiset lapset  ja sisarukset saavat toimia yhdessä, esiopetus tapahtuu omana ryhmänään. Tärkeitä arvojamme ovat:
    -lapsilähtöisyys
    -toisten kunnioittaminen
    -kodinomaisuus

Haluamme saattaa maailmalle lapsia, jotka
    -arvostavat itseään ja toisia ja osaavat toimia yhdessä
    -arvostavat ja kunnioittavat luontoa
    -nauttivat musiikista ja käyttävät sitä mielellään eri tavoin
    -ovat iloisia ja elämänmyönteisiä

VIHREÄ LIPPU    
Päiväkoti sai Vihreän Lipun joulukuussa 2010. Se on kansainvälinen ympäristökasvatuksen ohjelma, jossa yhdessä lasten kanssa opetellaan ja toteutetaan kestävän kehityksen arvoja ja asioita.